Angeli Sjöström Hederberg
Fotograf: Emmy Jonsson

Angeli Sjöström Hederberg

Samhällsentreprenör, bonddotter och författare

Angeli Sjöström Hederberg startade eget företag som 24-åring för att utmana rådande normer kring företagande och ledarskap. Sedan dess har hon inspirerat människor till att förverkliga drömmar, engagera sig i civilsamhället, utveckla sina verksamheter och

Angeli är personalvetare med inriktning mot organisationssociologi och har vidareutbildningar inom bl a retorik, värdegrundad konsultation, omvärldsanalys, ledarskap och förändringsledning. Hon har mer än tjugo års erfarenhet av anställningar och ideella uppdrag i civilsamhället. Angeli Sjöström Hedberg är affärsutvecklare för kooperativa och sociala företag och har skrivit en rad böcker om engagemang, demokrati och entreprenörskap. Hon leder sedan mer än tio år en folkhögskoleutbildning i kooperativt och idéburet ledarskap. Vanliga uppdrag är organisationsutveckling, levande landsbygd, regional utveckling, arbetsmarknadsfrågor och entreprenörskap.

Man går inte från en föreläsning eller konferens med Angeli oberörd. Det är inspirerande, motiverande, underhållande och väldigt lärorikt. Som åhörare får man med sig handfasta råd och verktyg att arbeta vidare med på egen hand och som arrangör är det tryggt och utvecklande att samarbeta med Angeli.

Angeli kan föreläsa om till exempel

 • Rekrytera och behålla medlemmar
 • Ideellt och idéburet engagemang
 • Regional utveckling och attraktiva städer
 • Generationsväxling i ideell sektor
 • Nya mötesmetoder och microengagemang
 • Socialt och kooperativt entreprenörskap
 • Företagande inom de gröna näringarna
 • Social hållbarhet och samverkan
 • Försäljning, storytelling och personligt varumärke
 • Affärsutveckling och affärsnyttan med hållbarhet och inkludering
 • Förändringsledning, makt och motstånd
 • Idéburet och inkluderande ledarskap
 • Att leda sig själv och andra med genomslagskraft
 • Mingelskola, meningsfullt nätverkande, interaktiva möten

Du kan även anlita Angeli Sjöström Hederberg för längre uppdrag så som utvecklings- och ledarskapsprogram eller för att projektleda/bidra i arbetet med att ta fram koncept, dramaturgi och upplägg på en konferens.

Video

Pressbilder

Angeli Sjöström Hederberg

Angeli Sjöström Hederberg

Företagare

Fotograf: Anna Sigvardsson

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2