Mångfald 2.0 - what you see is NOT what you get!

Edna Eriksson

I början av nittiotalet

Då demonstrationer kring Karl XII rasade och Lasermannens fantombild prydde tidningarna försökte de som ville verka för något annat engagera sig. Jag satt då i en statlig kommitté som hette Ungdom mot Rasism. Det var jag, Alexandra Pascalidou och Dogge i Latin Kings bland många andra.

Diversity

I Sverige sneglade man på England och USA där de länge levt i mångkulturella samhällen. Vad kunde vi lära från dem? Om rasister menade att invandrare var en belastning och kriminella kanske antirasisterna kunde övertyga genom att säga att invandrare istället var kreativa och lönsamma? Diversity var ett begrepp som användes i både England och USA både vid den tiden och idag. Diversity, olikheter, blev mångfald i Sverige. I USA såg man olikheter i rasbegrepp som afro american, hispanic eller white. I England såg man mångfalden i begrepp som Black Carribean eller Irish White.

Mångfald

I Sverige översatte vi mångfalden hos oss som människor i invandrare och svenskar. Vare sig då eller nu finns det någon som helst vetenskap som kan bekräfta att landet jag föds i skulle ge mig särkskilda egenskaper, erfarenheter, kompetens eller andra intressanta olikheter i relation till andra människor födda på andra platser. Jag är född i Mexiko men talar inte spanska, jag är tarscoindian men kan inga seder eller bruk från deras kultur. Ändå tror vi att om styrelserummet, cheferna eller personalen speglar befolkningens födelseländer, kön eller ålder så är det lönsamt, kreativt och spännande.

Ursprung är inte mångfald

I Sverige idag jagar vi detta med en enorm iver och god vilja. Tron på att mångfalden sitter på utsidan har efter 20 år blivit en sanning. Men jag är inte invandrarkvinna och kan inte spegla någon annan än mig själv. Vi måste 2010 hitta nya nycklar för att se våra relevanta olikheter och respektera de yttre olikheter som vi aldrig kan värderas utifrån. Den som förstår att jag älskar Bollywoodfilmer fast jag aldrig varit i Indien eller att jag talar franska fast jag inte har en enda släkting därifrån förstår vad mångfald egentligen handlar om.

I en tid där Facebook har över 500 miljoner användare där själva poängen är att du själv definierar vem du är och vilka gemenskaper och intressen du tillhör måste vi hitta helt andra sätt att förstå mångfald på.

Den som INTE förstår att kön, ålder och ursprung inte är mångfald 2010 kommer förlora trovärdighet, lönsamhet och precision i relation till kompetens hos personalen och behov hos kunder.

Välkommen till en helt ny global värld

Människan har inte bara rötter vi har fötter. Det är i vår ständiga rörelse som vi blir till. Efter att ha jobbat med över 400 kunder de sista 10 åren för att hjälpa dem med att strategiskt arbeta med mångfald och likabehandling är jag helt övertygad. Det finns inga genvägar, du måste kommunicera med dina kunder och din personal och förstå att de är individer. Det går inte att gå en kurs i hur blattar, miljonsvenskar eller kineser fungerar.

Välkommen till en helt ny global värld där ingenting går att ta för givet eller läsa på utsidan. What you see is NOT what you get!

Mer info om Edna Eriksson

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2