Åsa Lundquist Coey
Fotograf: Mikael Sjöberg

Åsa Lundquist Coey

Att leda i en komplex verklighet

Åsa erbjuder heltäckande lösningar och stöd i en organisationsförändring. Hon utbildar och är rådgivare inom områdena Kunskapsledarskap, Medarbetarskap, Framtidsarbete, Mentorskap, Coaching och Lärande Organisationer.

Organisationer och människor är ömsesidigt beroende och förändringar i ett av dessa system ger en effekt i det andra. Arbetsinnehållet går mot större komplexitet och problemlösning som kräver nya arbetsformer och arbetssätt. Nya metoder och hjärn-baserade miljöer för livslångt lärande och resultatorientering samt kompetensmatchning mot uppgifter, är faktorer som företaget hjälper till med att utveckla på arbetsplatser.

Alla system, människor och arbetsplatser, påverkar varandra och byggs inifrån. Idag har arbetsinnehållet förändrats från relativt rutinartade uppgifter mot större komplexitet och problemlösning som kräver nya arbetsformer och ett nytänkande hos alla. Vilja, motivation ledarskap, tillstånds-management, bio-kemi och emotionell intelligens EQ, som komplement till IQ, är faktorer som Åsa arbetar med på företag och i myndigheter.

Professionalism, glädje, motivation, resultat, relationer, förändringar, omvärldsorientering och kvalitet är några av de nyckelord som kännetecknar hennes arbete. Åsa har bott på Jamaica, Nya Zeeland och i England och arbetar även internationellt.

När arbetslivet förändras från relativt rutinartade uppgifter till ökad komplexitet krävs flexibilitet och problemlösningsförmåga. Rollmodellen för alla framtidsarbetare är Ginger Rogers, som gjorde allt som Fred Astaire gjorde - dessutom baklänges och i högklackat! Åsa Lundquist-Coey genomför sin föreläsning om lärande och kompetens genom att förena nytta med nöje.

Åsa har bott på bl.a. Jamaica, Nya Zeeland och i England och arbetar internationellt.

Pressbilder

Åsa Lundquist Coey

Åsa Lundquist Coey

Komplexitetsdoktor

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2