Eric Donell

Eric Donell

Jag vill vara normal

Föreläsningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att skapa ökad förståelse och ett bättre bemötande.

Eric Donell är skådespelare, sångare och har ständigt rört sig mellan olika arbeten och sammanhang. Han har haft över 30 olika jobb - från rollfiguren "Jörgen" i evighetssåpan Vänner och Fiender till fastighetsmäklare, programledare och föreläsare. Han har själv NPF-diagnoserna ADHD och Tourettes syndrom.

Eric Donells föreläsningar;

Jag vill vara normal!
En föreläsningsföreställning inifrån om identifiering, ökad förståelse, bemötande och motivation i samband med NPF. Föreläsningen ger en insikt i hur det kan vara att leva med Tourette, ADHD och OCD samt kunskap om sociala- och andra svårigheter, vanliga missuppfattningar, fördomar och utanförskap. Utveckla din förmåga att känna igen och bemöta NPF och upptäck de positiva sidorna - som alla kan få del av. Åhörarna bjuds ett nyansrikt inifrånperspektiv. Längd: 60/120 min.

Få det att funka!
Det stora problemet vid NPF är ofta hur vi ska få det att fungera i vardagen. Få det att funka! ger på ett inspirerande och lättsamt sätt kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt strategier för skola, socialt samspel, tidshantering, ordning och reda, arbete, sömn och tics. Längd: 180 min inkl. pauser.

ADHD EDDDE!
En återkommande svårighet vid ADHD är relationer av olika slag - relationer till skolkamrater, vänner, lärare, chefer, arbetskamrater, partners… Med sex parallella inifrånperspektiv illustreras svårigheterna samt verktyg och strategier presenteras för både den med ADHD och för omgivningen. Längd: 120 min.

Insikt
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta svårt för självinsikt och även för omgivningen brukar bristen på insikt vara det största problemet. Insikt är en ögonöppnare för ämnet och ökar motivationen att ta reda på mer. Föreläsningen innehåller illustrerande sånger som fördjupar, förtydligar och ger tillfälle att reflektera. Längd: 60 min.

Utsikt
Personer med NPF har ofta en låg motivationsnivå. Utsikt är en vitamininjektion som uppmuntrar till att se förbi de hinder man tycker sig ha och att våga ta steget. En inspirationsföreläsning som vänder sig till den med NPF, anhöriga, LSS-handläggare, boendestödjare, boendepersonal m.fl. Längd: 80 min.

Oj, vad hände?!
Om trots, trotssyndrom och utagerande beteende. Det finns framför allt två skolor när det kommer till trotsbehanding och de är i mångt och mycket varandras motsatser - ändå finns belägg för att båda ger goda resultat. Vilken man väljer blir därför mer beroende av sammanhang, individ och personlig preferens. I Oj, vad hände redogörs för båda dessa metoder och även metod-oberoende förhållningssätt som lågaffektivt bemötande. Längd: 120 min.

Han är väl lite livlig bara
En anhörigföreläsning som bygger på intervjuer med föräldrar och syskon. Eric fick sina diagnoser ADHD och Tourettes syndrom sent i livet och hade en barndom som kantades av infall och upptåg. Som så många i hans situation växte han upp i en omgivning som inte förstod varför han betedde sig som han gjorde. Längd: 30 min.

Hur mår vi här då?
Personer med NPF utgör en stor patientgrupp som ofta kräver helt andra förkunskaper och strategier vad gäller vårdrelaterat bemötande. En föreläsning om kommunikation och bemötande inom vård och omsorg. Med konkreta exempel hämtade från vården ger föreläsningen förbättrad möjlighet att ge vård och omsorg av god kvalitet, inte minst till en ofta missförstådd grupp vårdtagare. Föreläsningen innehåller mängder av tips som är användbara i kontakten med alla patienter. Längd: 120 min.

Presentera bättre!
Heldagsföreläsning i presentationsteknik. I Presentera bättre! får du lära dig många beprövade tekniker och förhållningssätt för att både skriva, repetera, anpassa och hålla en effektiv presentation. Hur man bygger en fungerande presentation från grunden, PowerPoint/Keynotestrategier, åhörarfokus, målgruppsanpassning, att hantera olika typer av publik - även ointresserad och fientlig, frågestunder, utvärderingar, tekniska hjälpmedel, hur man undviker de vanliga fallgroparna och mycket, mycket mer. Finns även som tvådagarsutbildning med workshop dag två. Längd: 1 alt 2 dagar.

Gör det idag!
Här får ni både en sprudlande, självbiografisk resa fylld av pepp och inspirerande reflektioner samt en systematisk föreläsning som tar itu med de hinder som finns i vår väg. Eric Donell bjuder på strategier som på ett effektivt sätt fångar upp våra käraste tankar och idéer samt förmår oss att ta dem på allvar. Ta första steget mot att förverkliga dem. Längd: 60 min.

Ofrivillig skolfrånvaro
Bakgrund, kartläggning och strategier för återinskolning. Man räknar med att ofrivillig/problematisk skolfrånvaro omfattar uppemot 30 000 elever och så många som 23% har haft någon period med svårigheterna. Generellt blir det svårare att bryta ett ångestundvikande beteendet ju längre det fortgår. Det gäller därför att så tidigt som möjligt arbeta med att få barnet tillbaka till skolan. För varje elev behöver först en noggrann kartläggning göras av vad som leder till frånvaron, för att man sedan ska kunna arbeta med situationen.

Föreläsningen tar upp fakta och teorier samt beprövade metoder för att arbeta med ofrivillig skolfrånvaro.

Anlita Eric Donell som moderator. Eric har varit programledare för olika direktsända program på P4 och också varit programledare i SVT1, SVT2, TV3 och TV4. Han var moderator för svenska upplagan av den världsturné Disney gjorde med sina tecknare 1996. Han har sedan dess fortsatt att hålla i allt från stora event till mindre konferenser och paneldebatter. Hans bakgrund som tekniker och konsult inom konferensteknik kommer ofta till användning och han kan också, om så önskas, bidra med underhållning insprängt i konferensen eller som egen programpunkt.

Pressbilder

Eric Donell

Eric Donell

Skådespelare

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2