Hans Renman

Hans Renman

Framtiden är redan här - Nu gäller det att vi kommer dit

Hans Renman, är utbildningsentreprenör, uppskattad föreläsare, moderator, fd VD på Apple Professional Development i Sverige och en central aktör i de senaste årens skolutveckling och den svenska skolans digitalisering.

Vi lever i en brytningstid. De snabbt framväxande ekonomierna vänder upp och ned på den globala maktbalansen. Detta tillsammans med klimatutmaningar, ny mediaekologi, värderingsförändringar, IT och internet gör att vi lever i en tid som ser de mest omfattande förändringarna någonsin.

Hans Renman föreläser underhållande och engagerat om det personliga, strategiska ledarskapets och det pedagogiska nytänkandets betydelse i denna brytningstid. Från ett inledande, framtidsspanande helikopterperspektiv ser Hans till att forskning, internationella erfarenheter och framgångsrika hands on-exempel får lika delar av strålkastarljuset. Helhetsgreppet står i centrum, liksom ett salutogent, framåtsyftande anslag - alltid med fokus på passion, motivation och på de som idag är unga.

Fyra exempel på föreläsningar

1. Framtiden är redan här - nu gäller det att vi kommer dit
Vi lever i en brytningstid. De snabbt framväxande ekonomierna har redan börjat vända upp och ned på den globala maktbalansen. Detta tillsammans med klimatutmaningar, ny mediaekologi, värderingsförändringar, teknik, mobilitet och internet gör att vi lever i en tid som ser de mest omfattande förändringarna någonsin. Varför sker dessa förändringar? Vad kan vi förvänta oss av framtiden? Och hur ska vi se till att vi kommer dit? - En underhållande och engageradföreläsning om behovet av analys, nytänkande och mod.

2. Skolan i en global, mobil och digital värld
De globala samhällsförändringarna och den skenande tekniska utvecklingen påverkar oss alla - givetvis även skolan. Nya läroplaner, krav på anpassning till framtiden och krav på ökad transparens, flexibilitet och individualisering utmanar den traditionella skolan i grunden. Från ett inledande, framtidsspanande helikopterperspektiv ser Hans till att forskning, internationella erfarenheter och framgångsrika hands on-exempel får lika delar av strålkastarljuset. Helhetsgreppet står i centrum, liksom ett salutogent, framåtsyftande anslag - alltid med fokus på passion, motivation och på de som idag är unga.

3. Att leda i och för förändring
I spåren av den snabba teknikutvecklingen (framför allt kring internet och mobilitet) har grundläggande begrepp och sanningar ställts på huvudet, som t ex "kund", "medarbetare" och "konsumtion". Det har också gjort att organisationer har börjat gå från att vara passiva till aktiva, med en mycket högre grad av relationsbyggande både inom och utom den egna organisationen. Mindre avstånd, maktförskjutning och ständigt lärande är en utmaning och en möjlighet. Centralt är att tänka nytt och se nya möjligheter i invanda strukturer och att alla som fattar de strategiska besluten ser vart man faktiskt kan nå och hur det ska kunna gå till. – Vad behöver i så fall förändras i det egna personliga ledarskapet och i den egna organisationen?

4. The Scandinavian Miracle
Vi känner alla till framgångarna med Skandinavisk musik, design och teknik, som t ex Spotify, Skype, IKEA, Lego, Volvo, Acne, King/Candy Crush, Roivo/Angry Birds, hyred, Robyn, H&M och Absolut Vodka. Men hur är det möjligt att allt detta kommer ifrån de nordiska länderna, ett litet hörn av världen med ungefär lika många invånare som Texas?
- "The Scandinavian Miracle" är en helt ny föreläsning grundad i en intervjubok som gläntar på de underliggande framgångsfaktorerna bakom den skandinaviska succén. Föreläsningen är en underhållande berättelse om fantastiska framgångar och innovativa organisationer. En berättelse om unik ledarskapsstil, kultur och utbildningsmodell som visat sig vara synnerligen väl lämpad för framgång i det 20:e århundradet. Föreläsningen är producerad i nära samarbete med stå upp-komikern Kristoffer Appelquist, utsedd till "Sveriges roligaste man 2012".

Pressbilder

Hans Renman

Hans Renman

Skolutvecklare

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2