Johan Book
Fotograf: Lena Evertsson

Johan Book

Utan det ena funkar inte det andra

Vad säger världens starkaste arbetspsykologiforskning om motivation, välmående, prestation och måluppfyllelse?

Forskning visar att företag med engagerade anställda har mindre sjukfrånvaro, presterar bättre, samarbetar bättre, når sina mål i högre grad, har större kundnöjdhet och är i snitt 22 procent mer lönsamma än sina likvärdiga konkurrenter. Det finns en mängd framgångsfaktorer som skiljer organisationer och team med ett högt engagemang från andra.

Genom de senaste decenniernas massiva forskning vet vi vad det är som skapar motivation, engagemang och prestation, men vi är mindre bra på att applicera den kunskapen i våra organisationer. Det gäller allt från ledarskap, medarbetarskap, feedback och effektiva team. Med världens mest etablerade arbetspsykologiforskning i världen i ryggen tar vi oss an era framtida utmaningar på ett lättsamt, involverande och konkret sätt. Föreläsningen varvas med korta diskussioner kring de olika fokusområdena och hur ni tillsammans kan skapa de optimala förutsättningarna för mer motivation, bättre prestationer, bättre kundnöjdhet och en bättre måluppfyllelse.

Syfte med föreläsningen?
Skapa ny kunskap och samsyn kring vad framgångsfaktorerna för ett gott ledarskap, effektiva team, engagerade medarbetare, bra samarbeten, måluppfyllelse och nöjda kunder är.

Syftet är att skapa en gemensam syn och kunskap:

  • kring hur man skapar motiverade medarbetare och vad det konkret innebär för framgångsrika strategigenomföranden/förändringsledning och en organisations framgång.
  • kring varför rätt utformad feedback skapar både ökad effektivitet och välmående
  • om hur gränssnittet chef/medarbetare samt medarbetare/medarbetare påverkar motivation, arbetsprestation och måluppfyllelse.
  • vilket ansvar man har som chef och medarbetare för att skapa förutsättningar för en effektiv och välmående verksamhet
  • varför självstyre både hos medarbetare och team är så fantastiskt bra
  • en gemensam bild av vad som karakteriserar effektiva team och vad ni kan lära er av den kunskapen?

Vad innehåller föreläsningen?
Föreläsningen tar er på en resa in i arbetspsykologiforskningen och vad den tydligt visar om ledarskap, medarbetarskap och effektiva team kopplat till ökad motivation och prestation.

Pressbilder

Johan Book

Johan Book

Kommunikationsexpert

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2