Linus Holmgren
Fotograf: Sara Arnald

Linus Holmgren

Varför ska de allra bästa jobba hos just er?

Linus drivs av övertygelsen att goda relationer med potentiella och nuvarande medarbetare är lika avgörande för en organisations framgångar som relationerna med kunder och ägare.

Vet de bästa ens att ni finns? Det gäller att matcha medarbetarnas drivkrafter och intressen med verksamhetens mål samt skapa en ändamålsenlig kultur. Gör medarbetarna till era bästa ambassadörer. Förändringstakten på produkt- och tjänstemarknaden är hög, samtidigt som kompetensmarknaden blir mer och mer rörlig. Om svenska arbetsgivare och företagsledare ska kunna möta förändringarna, måste de lyckas attrahera och engagera de medarbetare som behövs för att framgångsrikt driva och utveckla sina verksamheter.

Externt så ger ett starkt employer brand både ökad träffsäkerhet och sänkta rekryterings-kostnader. Internt så är engagerande kultur den starkaste konkurrensfaktorn för att skapa en attraktiv och produktiv arbetsplats. Det går inte att kopiera en företagskultur och ett framgångsrikt employer branding-arbete börjar därför inifrån genom motiverade och engagerade medarbetare. Att medarbetarna blir aktiva ambassadörer skapar även bättre relationer med kunder och andra nyckelintressenter.

Linus Holmgren är till vardags VD och senior varumärkesstrateg. Han har arbetat i över 20 år med att hjälpa företag, myndigheter och branscher att identifiera, utveckla och kommunicera ett sanningsenligt och attraktivt varumärke som arbetsgivare.

Linus föreläsningar ger både inspiration och konkreta verktyg för ert arbete med att attrahera och engagera rätt medarbetare. Ofta kompletteras föreläsningsdelen med diskussionsmoment eller en workshop för att gå på djupet i den enskilda organisationens förutsättningar, utmaningar och tänkbara lösningar.

Några olika teman och frågeställningar i Linus föreläsningar:
Går det att vara attraktiv för både trotjänare och hoppjerkor: Vilka skillnader och likheter finns det mellan hur olika generationer ser på sitt arbetsliv och vad som är attraktivt för dem?

Skapa den röda tråden, från det externa löftet till den interna verkligheten: Lever ni på insidan upp till det ni lovar utåt?

Internkommunikation och ambassadörskap: Det spelar ingen roll vad ni säger om medarbetarna säger något annat. Lägger ni lika mycket krut på den interna som externa kommunikationen?

Ert employer brand i förhållande till ert övriga varumärke: Alla vet att korna trivs i Bregottfabriken. Men hur är det att jobba där? Hitta det gemensamma och särskiljande i löfte och positionering mellan ert corporate, consumer och employer brand.

De viktigaste trenderna på kompetensmarknaden: Hur påverkar demografin, generationsväxlingen, den ökade rörligheten och den förändrade synen på arbete olika branscher, yrken och enskilda arbetsgivare?

Det kommunikativa ledarskapet: Hur går från ni från att informera och styra till att skapa sammanhang och engagemang?

Relationen med medarbetarna: Vem gör vad internt? Vilket ansvar har HR, marknad/information respektive ledning? Och vilken roll har cheferna?

Målgruppsförståelse och segmentering: Hur definierar och förstår ni era rekryteringsmålgrupper? Vem är en talang hos er? Vad måste ni veta om de ni vill kommunicera med?

Synen på medarbetarna: "Medarbetarna vår viktigaste resurs!" Är det en läpparnas bekännelse, en obekväm sanning eller något ni verkligen agerar på? Tar ni era medarbetare för givet? Vilken medarbetarsyn finns i olika delar av organisationen?

Employer branding från det externa löftet till den interna verkligheten: Ta ett helhetsgrepp på ert arbete med employer branding och era medarbetarrelationer. Skapa en röd tråd för potentiella och nuvarande medarbetare från första kontakt till introduktion.

Konkreta verktyg och modeller för ett lyckat employer branding-arbete: Hur kan ett ramverk för analys-, strategi- och kommunikationsarbetet se ut i praktiken?

Mät och utvärdera ert employer branding-arbete: Ta reda på när ni lyckats med ert employer branding-arbete genom olika metoder och nyckeltal.

Inspiration och exempel från verkligheten: Vilka goda och avskräckande exempel finns på hur andra arbetar med sin medarbetarkommunikation?

Effektiva kommunikationskanaler: Printannonser, karriärwebb, sociala medier och storytelling, arbetsmarknadsdagar och karriärmässor … Det finns mycket att välja på, men vilka kanaler är egentligen bäst för att nå ut till era målgrupper?

Pressbilder

Linus Holmgren

Linus Holmgren

Employer Branding-expert

Fotograf: Sara Arnald

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2