Mats Persson
Fotograf: Klaus Carlander

Mats Persson

Varumärken och digitalisering – det blev inte som vi hoppades

Mats Persson är seniorkonsult placerad i Stockholm, specialiserad på digitaliseringens konsekvenser för marknadsföring och varumärken.

Mats har arbetat i internationella positioner hos SCA, bl.a som VP Marketing Development. Grundare av The Core Company, ett konsultföretag som såldes till WPP/Kantar 2012. Mats har under många år arbetat som rådgivare inom kundinsikter och varumärkesstrategi för nordiska och globala kunder i många branscher. Han är författare till tre böcker inom varumärken och varumärkesstrategi; Archetypes & Brands, EcoBranding, Showrunner Branding. Mats har en MBA från San Jose University i Kalifornien.

I april 2019 meddelade Marc Pritchard, global marknadsdirektör på världens största annonsör, Procter & Gamble, att man reducerat sina inventeringar i digitala medier med 200 miljoner USD. P&G’s analys har lett fram till insikten att mycket av det man gjorde i sociala medier endast bidrog till att "skapa oväsen". BrandZ, den globala årliga undersökningen av varumärkens finansiella värde visar att varumärken i vissa branscher tappat enorma värden de senaste åren. Ett exempel av många, den holländska storbanken ING förlorade 23% av sitt varumärkes värde mellan 2018 och 2019.

Den främsta orsaken till att varumärken förlorar värde är att förtroendet för varumärken faller. Varför faller förtroendet? Inom bankvärlden talar man om en förtroende-paradox - för inte tappa lojala kunder till nya digitala aktörer som Klarna och andra måste bankerna investera i digitalisering. För att finansiera investeringarna stänger bankerna kontor, den beröringspunkt som historiskt varit bäst på att bygga förtroende och lojalitet. Inte nog med det, dessutom reducerar digitaliseringen varumärkens upplevda unikitet, vilket är allvarligt eftersom upplevd unikitet är helt nödvändigt för att skapa ett starkt varumärke. Allt som kan digitaliseras kan kopieras. Emotionella upplevelser skapas mer effektivt med andra aktiviteter än de digitala.

Vägen framåt måste fokusera på de beröringspunkter som är bäst på att bygga förtroende och förstärka differentiering. Nyckeln ligger i att identifiera och utforska alla möjligheter till mänsklig beröring längst kundresan. Inte minst inom de digitala beröringspunkterna.

Detta föredrag beskriver hur man kan förstärka upplevelsen av mänsklig beröring och därigenom återskapa kundernas förtroende.

Pressbilder

Artiklar

Mats Persson

Mats Persson

Varumärkesexpert

Fotograf: Klaus Carlander

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2