Sarah Wikner

Sarah Wikner

Forskare inom kundvärde och företagsstrategi

Sarah Wikner brinner för kundvärde: att sätta fingret på vad som egentligen skapar värde för kunderna, inge insikt runt företagets unika förmåga, och förklara hur det hänger ihop med dess konkurrenskraft.

Sarah Wikners intresse för kundvärde började med hennes första jobb som marknadskommunikatör: vad var värdet av våra produkter och tjänster för kunderna? Hur skulle detta kommuniceras? Detta ledde till forskningsstudier om ämnet. Som forskare fick hon en värdefull ingång till företagsvärlden genom att alltid undersöka leverantör och kunder. Detta gav många intressanta inblickar i företagens processer, kultur, strategi och affärsutveckling, vilka kopplades till teori för djupare förståelse.

Hon har varit anlitad som expert och inspiratör på olika konferenser där hon har bidragit med insikter om kundvärde. Hon har kunna knyta ämnet till det dagliga som händer runt omkring en och visar hur företagens och organisationer strategi eller brist på sådan har påverkat deras utveckling och konkurrenskraft. Sarah är starkt övertygad att varje företag är unikt och att detta kan omvandlas till kundvärde, och berättar gärna hur.

Sarahs föreläsningar ger chefer och medarbetare nya insikter och verktyg för att ta ut det bästa hos organisationen och skapa större kundvärde.

Pressbilder

Sarah Wikner

Sarah Wikner

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2