Våra talare gör också föreläsningar online. Kontakta oss så berättar vi mer!

Ylva M Andersson
Fotograf: Andreas Jarlén

Ylva M Andersson

Ledarskap och förändring

Ylva M Andersson är journalist och medieprofil med 30 års erfarenhet från några av landets största medieföretag. Hon har bland annat varit högsta chef för både Sveriges Television och Sveriges Radio i Göteborg samt TV4 i Västra Sverige.

Ylva har lett flera genomgripande förändringar i den krävande, komplexa och konkurrensutsatta mediebranschen. Med sin förmåga att tidigt identifiera trender och förändringar i vår omvärld och göra "verkstad" av dem inom ledarskap och organisationsutveckling är hon i dag strategisk rådgivare åt enskilda chefer och ledningsgrupper inom flera olika branscher. Nu ägnar hon sin tid åt att stötta innovation och förändring – inte sällan om digital förflyttning och anpassning.

Ylva föreläser och leder workshops inom ledarskap och kommunikation i förändringslägen. Hon vet vad som krävs för att skapa förändring på riktigt. Hon pekar bland annat på behovet av bred förankring, samskapande, öppen och ständig dialog samt trygghet och tillit.

Det centrala med dessa förutsättningar är att de måste vara på plats långt innan stora förändringar görs. Dessutom, brukar Ylva påpeka, pågår förändring hela tiden. Det är numera en integrerad del av vårt arbetsliv. Och därför måste organisationer rusta sig för ständig rörelse. Ylva kallar detta läge för Change by Default. "Ett företags konkurrenskraft består av dess samlade förmåga till innovation", säger Ylva, som föreläser om att en gång för alla riva pyramiderna och successivt skapa cirkulära organisationer där chefen "flyttar ner" och medarbetarna "vippas upp".

Hon drivs av att skapa framgångsrika och konkurrenssäkra organisationer har ibland stött på motstånd både internt och externt. Ett av hennes förslag, som rörde Sveriges kanske mäktigaste redaktion Uppdrag Granskning, skapade våren 2016 sådan turbulens och kritik att hon valde att kliva av sin tjänst och lämna Sveriges Television.

Ylva, om någon, vet att det blåser på toppen. Hon vet också vilket pris du får betala för att stå upp för dina värderingar. Hon berättar gärna vad extern kritik och "mediedrev" gör med dig – inte bara som företagsledare utan också som människa.

Ylvas föreläsningar och workshops är på en och samma gång inspirerande, underhållande och konkreta. Hon har en förmåga att förklara större, teoretiska resonemang så att de blir begripliga och igenkännbara för publiken. Hennes mål är att deltagarna alltid ska få något handfast med sig, något att göra action av i din vardag direkt.

Exempel på föreläsningar:
Change By Default
– när du går från att leda i förändring till att leva i förändring för att stärka din affär.
Att leda och organisera innovation & kreativitet
– så organiserar du ditt ledarskap och ditt team för att öka din konkurrenskraft.
Kreativa lag - din usp
- När du "framtidssäkrar" din organisation kan du inte nöja dig med att skapa effektiva och produktiva team. Du måste skapa kreativa team. Det är de som "vinner".
Det digitala ledarskapet – finns det? Nix. Bygg i stället det cirkulära ledarskapet.
Däremot kräver dagens snabba tempo ett nytt ledarskap som handlar om att du som chef släpper ifrån dig makt. Ditt fokus framöver är att än tydligare skapa förutsättningar för dina medarbetare och deras potential. Du måste bygga trygghet och mod hos alla i organisationen att möta ständiga förändringar – och få alla att brinna för att bidra.
Digitalt för Dummies
- Allt du alltid undrat över men inte vågat fråga. Du kan han en känsla av att vara "omsprungen", att allt är kört för att du är "sist på bollen" … att du inte riktigt hänger med i snacket. Vi tar det i lugn och ro. Och vi tar det från början där du och din organisation är.
Att överleva ett mediedrev
- Vad händer med dig som människa och hur tar du dig igenom och upp igen? Hur förhåller du dig till flashbacktrådar, hårdvinklade löpsedlar, offentliga påhopp och personangrepp? Strategier och stöd för enskilda chefer och/eller företag att hantera kris.

Alla Ylvas föreläsningar riktar sig till alla nivåer i din organisation - från styrelse till minsta team. Ylva skräddarsyr alltid utifrån dialog med uppdragsgivare. Föreläsning eller workshop? 3 personer eller 500? 18 minuter eller två-dagars?

Ylva arbetar såväl på svenska som engelska.

Ylva arbetar också som moderator.

Pressbilder

Ylva M Andersson

Ylva M Andersson

Fotograf: Andreas Jarlén

Marknadsföring

Organisation

PR/Kommunikation

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2