Är du en attraktiv arbetsgivare?

Anna Dyhre

Employer Branding = Attraktiv arbetsgivare?

Nej, absolut inte. Inte förrän du själv uppfattas av dina medarbetare som en attraktiv arbetsgivare kan du arbeta framgångsrikt med att kommunicera ditt varumärke som arbetsgivare. Först då kan vi tala om Employer Branding.

Börja inifrån och uppifrån

Ju mer jag arbetar med företag och organisationer runt frågor kring Employer Branding, ju mer övertygad blir jag om att arbetet måste börja inifrån och uppifrån. Allra främst gäller det att få en riktig förståelse varför det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare vilket innebär att medarbetarna själva måste hålla med om styrkorna som finns inom organisationen. En annan viktig insikt är att de själva är den yttersta bäraren av varumärket såväl internt som externt. Medarbetarna är ambassadörerna.

Tydliga värderingar

Inga Employer Branding-kampanjer i världen kan långsiktigt ersätta eller påverka en organsiations varumärke som arbetsgivare om inte majoriteten av de som jobbar där håller med om att det är en bra arbetsplats. Att de löften som man ger till framtida medarbetare eller nuvarande medarbetare uppfylls och efterlevs. De stora vinnarna i kampen om duktiga medarbetare är de organisationer som har tydliga värderingar och sund kultur där medarbetarna:

a) har roligt – trivs med sina kollegor och känner intresse för sina arbetsuppgifter
b) har bra chefer och känner meningsfullhet i sina arbetsuppgifter
c) blir sedda och ser sin del i ett större sammanhang

Självspelande piano

Arbetsgivare som har förstått att deras medarbetare är den absoluta största resursen kan koncentrera sitt Employer Branding-arbete på att marknadsföra detta i rätt kanaler och mot de rätta målgrupperna. Med rätt teknik och uthållighet över åren kommer ni att i sinom tid upptäcka ett nästintill självspelande piano som spelar bättre för lägre kostnad. Uppmuntra även intern rörlighet och påminn era befintliga medarbetare om de styrkor ni har som arbetsgivare och möjlighet till interna karriärvägar genom återkommande medarbetarsamtal.

Styrkor och löften

Ta reda på och visa på de styrkor ni har som arbetsgivare genom era egna medarbetare – använd även dem i er marknadsföring och försök att se på er organisation med fräscha ögon. Om ni säger att ni är en modern organsiation – vad menas egentligen med det och vem uppfattar den som modern? Ser era viktigaste målgrupper externt er som en attraktiv arbetsgivare? Vet de om era styrkor och löften som arbetsgivare, ert Employer Value Proposition?

Viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare

Med 1,6 miljoner pensionärer inom 10 år, enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos, vet vi att det kommer uppstå brist på kompetenta medarbetare inom många sektorer – då gäller det att vara attraktiv! Vad vill ni lägga i ert varumärke som arbetsgivare? Hur ska detta kommuniceras och till vem? Här behöver många samarbeta – HR, ledning och marknad.

Mycket jobb? Ja, men nödvändigt och väldigt utvecklande

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2