Edna Eriksson
Fotograf: Petra Aho

Edna Eriksson

Jämlika i värdighet

Edna Eriksson har arbetat med mångkultur, mångfald, likabehandling och jämställdhet i snart två decennier. Hon har gjort det i egenskap av journalist, debattör, tjänsteman på en rad olika departement och myndigheter, samt som utbildare och föreläsare.

Edna Erikssons ämnen är jämställdhet, integration, diskriminering och likabehandling – från teori till praktik och att definiera målgrupper och kompetens i en global värld. Hon talar även om att människan inte har rötter, hon har fötter – om fällor och möjligheter i mångfaldens Sverige.

All form av arbete kring likabehandling, jämlikhet, jämbördighet, inkludering, normkritik, jämställdhet och diskriminering bör hanteras utifrån ett övergripande perspektiv som inkluderar allas rättigheter och skyldigheter. Ett arbete som vilar på grundprinciper som konventionen om de mänskliga rättigheterna, grundlagen, diskrimineringslagen och annan lagstiftning som verkar för att varje unika människa med samma okränkbara rätt att vara vem hen vill och bemötas som människa i värdighet.

"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood."
Art 1 ur Konventionen om de Mänskliga rättigheterna.

Urban Allemansrätt
"Jag trivs bäst i öppna landskap", sjunger Ulf Lundell och det är en stark bild av ett land där vi hyllar vår förmåga till att gemensamt skapa ett öppet land där naturen är tillgänglig för oss alla. Det är en förankrad demokratisk idé som äger ganska unik global särställning. I en ny tid där städerna växer och staden blir den plats där de flesta av oss lever är idén om öppenhet, tillgänglighet, möten och trygghet för alla i staden oerhört spännande och samtidigt oerhört viktigt. Att ta bort parkbänken för eu-migranten eller skapa stängda bostadsområden eller andra hinder för människor att fritt röras och finnas till i staden är inte bara ett ingrepp som påverkar några, det påverkar oss alla att leva i en stad som i sin arkitektur, stadsplanering, ordning, system från vägar, trappor och rabatter innesluter och utesluter människor. Multidimensionell stadsplanering genom co-creation och ständig samutveckling av samtliga människor i en stad leder inte bara till större öppenhet. Det leder till lek, infrastruktur och investeringar som kan nyttjas av många på oväntade sätt och med oväntade spännande effekter. En stad där många finns, syns och får vara skapar en plats som är attraktiv. Tanken på att det är sportarenor, komersiella gallerior och stora skrytbyggen är de som enbart skapar mening och tillväxt är begränsande. Urban Allemansrätt tar sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheternas grundprinciper om öppenhet, delaktighet och ickediskriminering.

Co-design – att idéutveckla tillsammans
Vi lever i en tid där utmaningar är komplexa och kunskapsintensiva. Det viktigaste är inte vad enbart du kan eller vet. Det viktigaste är hur du kan veta, utveckla och skapa innovation tillsammans med andra. I samverkan med Fantastic Studios arbetar Edna Eriksson med att konkret utveckla områden som:

  • Arbete mot diskriminering
  • Mångfaldsarbete
  • Mänskliga rättigheter
  • Urban Allemansrätt
  • Kompetensbaserad rekrytering
  • Kompetensutveckling
  • Målgruppsanalyser
  • Medborgaredialog
  • Likabehandlingsplaner och andra styrdokument

Efter sådana processer får deltagarna många konkreta idéer som går att implementera i den reguljära verksamheten. Edna är van att använda flera digitala om analoga metoder av mötesdesign för att nå de effekter av förändring som man är intresserad av.

Edna Eriksson är från början en ljudtekniker som blev elevfackligt verksam och omskolad till journalist. Hon har verkat som förtroendevald, expert och utredare i en rad utredningar på olika departement och myndigheter kring mångkultur, integration, antirasism, ungdomskultur, kultur, diskrimineringsjuridik, ungdomsfrågor och medborgarskap. Hon har verkat som föreläsare och moderator sedan hon var 18 år och har över 700 uppdrag i bagaget över hela Sverige i såväl offentlig sektor som näringsliv och ideell sektor. Hon har arbetat med kulturarv, mänskliga rättigheter och mångfald på ett unikt sätt med ett unikt nätverk av forskare, jurister, managementkonsulter, ledarskapskonsulter, konstnärer, poeter, författare, journalister, HR-konsulter, rekryteringsföretag, historiker, författare, filosofer, ledande PR och kommunikationsbyråer i Sverige och utomlands för att ständigt utveckla frågan om hur vi förstår och förhåller oss till människor i rörelse och förändring.

Edna Eriksson är idé- och strategiutvecklare av mänskliga rättigheter. Hon har arbetat som verksamhetsutvecklare för Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning i 18 verksamheter för att konkret verka för jämställdhet och likabehandling närmast medborgarna i förskolor, gruppboenden, socialtjänst mm. Hon har arbetat med gymnasiet i Flen för att säkerställa likabehandling och motverkande av sexism och rasism från skolledning till elever under ett år. Hon arbetar för närvarande som strateg för Region Blekinge både i verksamhet och på HR-nivå för att utveckla det interna och externa likabehandlingsarbetet och normfria studieval.

Det är tydligt efter Metoo att ett värdigt bemötande som vilar på likabehandling och ickediskriminering inte främst handlar om vad vi känner och tycker utan vad vi gör och hur vi gör det. Hur styr och leder vi sådana processer? Hur vet vi om vi är på rätt väg? Hur mäter vi det? Vilka system måste vara på plats? Hur säkerställer vi att alla kan sina rättigheter och skyldigheter och hur utmäter vi ansvar och hur kan vi samverka?

Edna jobbar både i verksamhet som konsult med co-creation i workshops med personal eller nyckelgrupper för att hitta lämpliga strategier och konkret handling. Med mänskliga rättigheter som grund och befintlig lagstiftning är Edna med och skapar ett hållbart likabehandlingsarbete och aktiva åtgärder kring samtliga diskrimineringsgrunder.

Edna har bland annat talat på TEDxStockholm och producerat TEDxBotkyrka och TEDxSödravägen.

Video

Pressbilder

Artiklar

Edna Eriksson

Edna Eriksson

Journalist

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2